Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Ninh Thủy ra quân tổng vệ sinh chuẩn bị cho ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.

+6

116Phuong Linh, Trang Dang và 114 người khác

5 bình luận

Thích

Bình luận

Chia sẻ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Ninh Thủy ra quân tổng vệ sinh chuẩn bị cho ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.