Hoạt động viếng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Ninh Thủy của trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Ninh Thủy